19 marca 2015 roku odbyła się XXIV edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR. W naszej szkole Kangur został zorganizowany i przeprowadzony po raz 15- ty. Wzięło w nim udział aż 165 uczniów klas II – VI , w tym 37 w kategorii Żaczek, 71 w kategorii Maluch i 57 w kategorii Beniamin.

W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych , które przeprowadza Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem konkursu  jest popularyzacja matematyki wśród uczniów. W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń , bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną , mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają szansę zdobycia cennych nagród.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkę – układankę „ Magiczny wąż” oraz okolicznościową gazetkę KANGUREK.                                               

Komisja konkursowa w składzie: mgr Maria Cebula, mgr Monika Reczek, mgr Agnieszka Węgrzyn, mgr Beata Derus i mgr Aleksandra Jaworska  składa podziękowania Dyrekcji szkoły za pomoc  w organizacji konkursu. Za przygotowanie nagłośnienia dziękujemy panu mgr Jerzemu Chrabąszczowi i panu mgr Kamilowi Stanczykiewiczowi. Wychowawcom klas II i III składamy podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom administracyjno- obsługowym, którzy przygotowali salę gimnastyczną do przeprowadzenia konkursu!!

 

                                                                               Opiekun konkursu KANGUR

                                                                                         Aleksandra Jaworska

{gallery}kangur15{/gallery}