REALIZACJA PROJEKTU pn. DWA KÓŁKA 

W dniu 4 czerwca 2021 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku przy współpracy
z Parafią  Miłosierdzia Bożego w Brzesku zorganizował. „Rajd rowerowy -DWA KÓŁKA”. Projekt swoim honorowym patronatem objął Burmistrz Brzeska pan Tomasz Latocha, który był jednym z uczestników rajdu. Wydarzenie mogło zostać zrealizowane dzięki  wsparciu

CAN-PACK FOOD and INDRUSTRIAL sp. z o.o.

Projekt był przeznaczony  dla młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku. Jego celem  było kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywizację sportową uczniów, poprawę sprawności fizycznej, promocję ekologicznego środka transportu jakim jest rower oraz integrację rówieśniczą ze  środowiskiem  lokalnym.

Trasa rajdu Brzesko-Szczepanów-Borek-Brzesko została zabezpieczona na całej swej długości przez Brzeską POLICJĘ. Podczas 33 km trasy, uczestniczy mogli zapoznać się z historią powstania  Sanktuarium w Szczepanowie. Przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy  przez ratownika medycznego z wykorzystaniem fantomu.
W ramach projektu ogłoszony został konkurs multimedialny “DWA KÓŁKA” na najlepszą trasę rowerową w Gminie Brzesko .

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
i przeprowadzenie rajdu.

FOTORELACJA Z RAJDU