Wydział Edukacji Kultury i Sportu UM w Brzesku wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzesku uruchamia w dniach od 1 do 31 marca 2016 roku konsultacje specjalistów (psychologów, pedagogów) w ramach wsparcia rodziców w podjęciu odpowiedzialnej decyzji czy w przedszkolu, czy posłać do klasy pierwszej w szkole podstawowej. W tym celu zostaje uruchomiony dyżur telefoniczny pod numerem

668 341 352

 

 

Serdecznie zapraszamy!