Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów PSP NR 2 w Brzesku.

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:50-14:35 7:50-14:35 7:50-14:35 7:50-14:35 7:35-13:35

Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły:

  • przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji;
  • rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą;
  • jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami;
  • zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne i zainteresowania uczniów;
  • wspomaga doskonalenie zawodowe i warsztat pracy nauczycieli;
  • współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.

Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń:

  • Wypożyczalni
  • Czytelni – Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

Księgozbiór liczy ponad 10 000 woluminów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców. Gromadzona jest literatura piękna, książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie, zbiory audiowizualne (104 kasety wizyjne 129 zbiorów multimedialnych). W czytelni zawsze można skorzystać ze znajdujących się tam czasopism takich jak: „ Kumpel”, „ Matematyka”, „ Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, „ Świerszczyk”, „ Świetlica Szkolna” , „ Szkoła specjalna”, „Victor Junior”, „ Życie Szkoły”

W bibliotece działa Koło Biblioteczne. Członkowie koła działalność swą rozwijają, zdobywając wiedzę na szkoleniach oraz wnosząc własną inwencję.

Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, z bibliotekami na terenie miasta Brzeska z PiMBP , Biblioteką Pedagogiczną oraz MOK-iem.

Informacje:

  • Od kilku lat w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” biblioteka stara się przybliżyć uczniom postaci sławnych pisarzy, baśnie, podania i legendy.
  • W grudniu odbywa się pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych

Regulamin biblioteki

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczania podręczników