W ramach ogólnopolskiej akcji BohaterOn w październiku i listopadzie w naszej szkole
odbyły się lekcje historii poświęcone bohaterom powstania warszawskiego. W klasach 7-8
uczniowie po wysłuchaniu materiału edukacyjnego o powstaniu warszawskim pracowali
w grupach i przygotowali bardzo bogate w treści infografiki opowiadające historię
powstania.W klasach 4-6 uczniowie podczas zajęć usłyszeli piękne słuchowisko pt. ”Mały
roznosiciel nadziei”. Następnie rozmawiali o sytuacji dzieci w czasie powstania
warszawskiego i prezentowali emocje, które im towarzyszyły w czasie słuchowiska.
W młodszych klasach podczas lekcji uczniowie obejrzeli przedstawienie pt.” Niebajka o
powstaniu warszawskim”. Później przygotowali piękne kartki z życzeniami
i podziękowaniami dla powstańców. Prezentowane treści miały na celu zainteresować dzieci
i młodzież tematyką powstania oraz jej bohaterami, którzy jeszcze żyją. Świadomość
historyczna i patriotyzm powinny być kształtowana od najmłodszych, bo tylko wtedy nasze
społeczeństwo będą tworzyć mądrzy i świadomi obywatele. Akcja BohaterOn pomaga
w kształtowaniu takich postaw, dlatego nasza szkoła już od wielu lat w niej uczestniczy.