Aktualności
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie Kończymy dzisiaj rok szkolny 2019/2020. W tym szczególnym dniu chcemy serdecznie podziękować Rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły, wspieranie inicjatyw, włączanie się w organizowanie akcje i przedsięwzięcia oraz wspólne dążenie do rozwoju dzieci. Przede wszystkim chcemy Państwu podziękować za współpracę w ostatnim czasie, czasie pandemii. Stanęliśmy przed nowym dla nas wszystkich wyzwaniem kształcenia na odległość. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, współpracy i wytrwałości wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy lub ukończyli szkołę. Drodzy Uczniowie Gratulujemy Wam zdania dodatkowego egzaminu jakim była nauka zdalna. Teraz życzymy Wam zasłużonego odpoczynku i bezpiecznego powrotu do ławki szkolnej 1 września. Uczniom klas VIII dziękujemy za osiem wspólnie spędzonych lat, życząc również realizowania pasji i samych dobrych wyborów życiowych.   Dyrekcja, Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Brzesku
Read More

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Aktualności
Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020 Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne zaprasza uczniów po odbiór świadectw i nagród w dniu 26.06.2020r. zgodnie z harmonogramem. Uczniów klas VIII, kończących szkołę, pożegnamy na sali gimnastycznej. Zapraszamy na wyznaczoną godzinę i zaopatrzenie się w maseczki. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (bezpieczny odstęp, dezynfekcja rąk). Uczniów klas I-VII zapraszamy po odbiór świadectw zgodnie z harmonogramem. Z  wychowawcą będzie mógł się spotkać każdy uczeń osobno (bez rodziców) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk). Wychowawca w ramach spotkania z uczniami wyznaczy każdemu z nich indywidualną godzinę. Odebranie świadectw będzie również możliwe od poniedziałku 29.06.2020r., w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w godzinach 9.00-13.00 HARMONOGRAM - zakończenie roku szkolnego 2019-2020
Read More
Harmonogram konsultacji dla klas IV-VIII

Harmonogram konsultacji dla klas IV-VIII

Aktualności
Rodzice deklarują udział dziecka bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego konsultacje, z którym ustalają godzinę spotkania za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Prosimy, aby to zrobić najpóźniej do 12 czerwca (piątek) do godziny 12.00   Harmonogram konsultacji dla klas IV-VIII: 4a 4b 5a 5b 5c 5d 5e 5f 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c
Read More