Inauguracja roku harcerskiego chorągwi krakowskiej 2014/2015

ZHP
W dniach 12-14  września 2014 roku w Nowym Sączu odbyła się uroczysta inauguracja roku harcerskiego 2014/2015 ZHP Chorągwi Krakowskiej pod hasłem "Nowy Sącz dobrze wróży". W bieżącym roku Hufiec Nowy Sącz podjął się organizacji harcerskiego startu, by pokazać walory Sądecczyzny i zachęcić młodych mieszkańców Małopolski do organizowania i spędzania wolnego czasu na własnym terenie. Od piątku sądeccy skauci gościli 1203 zuchów, harcerzy i instruktorów z całej Małopolski. (więcej…)
Read More

W starożytnej Grecji

UCZNIOWIE
6 maja 2014 r. klasa IV a odbyła „podróż w czasie” do starożytnej Grecji. Grupa przyrodników wygłosiła wykład na temat  geografii i przyrody tego państwa. Z kolei grupa architektów zaprezentowała najbardziej znane greckie zabytki. Jeden z uczniów przygotował nawet makietę Partenonu. Mieliśmy również okazję uczestniczyć w obradach zgromadzenia ludowego. Grupa teatralna przedstawiła inscenizację mitu o puszcze Pandory oraz zaprosiła nas do greckiego tańca sertaki, czyli Zorba Dance. (więcej…)
Read More

Konkurs wiedzy o ziemi brzeskiej

UCZNIOWIE
17 kwietnia 2015 r. odbył się w naszej szkole  XV   KONKURS WIEDZY O ZIEMI BRZESKIEJorganizowany przez Szkolne Koło Przyjaciół Ziemi Brzeskiej. W tym roku honorowymi gośćmi  byli  przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku:  p. Cecylia Jabłońska ,  p. Jerzy Wyczesany oraz p.Jacek Filip, którzy zasiedli w jury wraz z p. dyrektor Urszulą Białką, p. dyrektor Marią Kieć  i p. mgr Bogumiłą Szymańską. (więcej…)
Read More