Wnioski do ZFŚS

Dokumenty i inne
Załącznik nr 4 – oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny  DOC PDF Załącznik nr 5 – wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie DOC PDF Załącznik nr 5a – wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dziecka DOC PDF Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie świadczenia (dofinansowania zakupu biletu/ karnetu) DOC PDF Załącznik nr 7 – wniosek o przyznanie świadczenia (dofinansowania udziału w imprezie) DOC PDF Załącznik nr 8 – wniosek o przyznanie świadczenia (doraźnej zapomogi finansowej) DOC PDF Załącznik nr 8a – wniosek o przyznanie świadczenia (zapomogi losowej) DOC PDF Załącznik nr 9 – wniosek o przyznanie świadczenia (pożyczki na cele mieszkaniowe) DOC PDF
Read More
Google Classroom

Google Classroom

Informacje
Prezentacje opracowane przez Marcina Kowalczyka (TZN w Częstochowie). Logowanie na konto Google Classroom oraz tworzenie zajęć na platformie Tworzenie zajęć oraz udostępnianie materiałów Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji online Dodawanie pojedynczego ucznia do zajęć Planowanie wydarzeń w kalendarzu Jak usunąć zajęcia z tablicy Tworzenie lekcji i publikacja materiałów w aplikacji Classroom Tworzenie, publikacja oraz sprawdzenie testu online Tymczasowy zbiór informacji i narzędzi umożliwiający nauczycielom prowadzenie zajęć w trakcie pandemii koronawirusa. teachfromhome.google.pl A dla tych którzy wolą się uczyć z  filmików wrzucam parę ze znalezionych. Jest ich na YT sporo. Warto poszperać i znaleźć takie, które odpowiadają nam najbardziej sposobem prowadzenie, tempem i tematyką: Google Classroom - instrukcja obsługi dla nauczycieli [matematikon] G Suite dla nauczyciela - logowanie i zmiana hasła [Edukacja gwarantowana] G Suite Classroom - zakładania zajęć [Edukacja gwarantowana] G Suite Classroom - cz.2 zapraszanie osób bez użycia kodu [Edukacja gwarantowana]…
Read More

Krok po kroku – jak to ogarnąć…

Informacje
Proszę wychowawców o zmiany nazw folderów przedmiotów swojej klasy tak, aby przez nazwą przedmiotu znajdowało się oznaczenie oddziału, np. "Przyroda" należy zmienić na "4A Przyroda". W razie problemów proszę obejrzeć to: Jak zmienić nazwę folderu w Dysku Google Jeśli już został Ci udostępniony dysk, możesz umieszczać w nim materiały. Jak sprawdzić, czy udostępniono mi już wszystkie foldery? Jak dodać plik do folderu klasowego? Filmik instruktażowy: Jak umieścić plik na Dysku Google, a następnie go udostępnić  (w ten sposób możemy udostępniać linkiem różne pliki ze swojego konta nie zapychając też dysku szkolnego - ale wtedy zabieramy sobie prywatne miejsce na dysku) Jest to też dobry sposób na ominięcie ograniczenia dodawania plików w wiadomości wysyłanej przez dziennik elektroniczny. W wiadomości przez Vulcan możemy wkleić link do pliku w ten sposób umieszczonego na swoim…
Read More
Lekcja: Enter

Lekcja: Enter

Informacje
Projekt Lekcja:Enter to partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). Strona projektu: Lekcja: Enter Szkoła zgłasza przynajmniej po jednym nauczycielu: - przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, przyroda, technika); - przedmiotów humanistycznych (etyka, historia, język obcy, język poslki, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzicie); - przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne); - edukacji wczesnoszkolnej; - informatyki. Wstępną chęć udziału w projekcie proszę zgłosić wypełniając formularz.  Przed zapisem proszę zapoznać się z Regulaminem Projektu Ukończenie ścieżki edukacyjnej przez uczestnika projektu wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków: zgłoszenia się do projektu poprzez platformę; wypełnienia pretestu - wstępnego testu kompetencji cyfrowych; osiągnięcia minimalnego wymaganego progu frekwencji w…
Read More