Jak motywować dziecko do nauki – nikt nie rodzi się prymusem!

Jak motywować dziecko do nauki – nikt nie rodzi się prymusem!

Aktualności, Informacje dla rodziców
Jak motywować dziecko do nauki –nikt nie rodzi się prymusem! https://jaksieuczyc.pl/jak-sie-zmotywowac-do-nauki/ https://www.akademia-umyslu.pl/blog-core/10-krokow-jak-motywowac-dziecko/ http://www.poradnia-strzelin.edu.pl/index.php/artykuly/32-jak-motywowac-uczniow-do-nauki https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/motywacja.html Polecam dla Rodziców. Renata Zagrodzka -pedagog Jak motywować dziecko do nauki
Read More
Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Aktualności, Informacje dla rodziców, Rekrutacja
  Informacja Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkoły 2020/2021 Informujemy, że kandydaci zamieszkali na terenie obwodu szkoły, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021, zostali przyjęci do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku. Kandydaci spoza obwodu szkoły, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku, zostali zakwalifikowani do przyjęcia do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 ,są jednak zobowiązani do dostarczenia potwierdzenia woli w postaci pisemnego oświadczenia i dostarczenia do szkoły do dnia 9 kwietnia 2020r. Ze względu na trwający w kraju stan epidemii, potwierdzenie woli może zostać przesłane do szkoły drogą mailową na adres: zespol.brzesko@brzesko.pl Potwierdzenie woli - druk do pobrania Informacje o rekrutacji - pobierz Zarządzenie nr 25/2020  Burmistrza Brzeska…
Read More