Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I.Łukasiewicza w Brzesku

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin Dziennika Elektronicznego

Zestaw Procedur Postępowania Na Wypadek Niepożądanych Zachowań Uczniów w PSP nr 2 im. I. Łukasiewicza w Brzesku

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III)
Język polski
Matematyka
Historia
Geografia
Fizyka   (E.Szyc)
Fizyka (M.Stós-Bezkorowajny)
Chemia (M.Stós-Bezkorowajny)
Biologia i chemia   (M.Góra, J.Hebda-Sitko)
Języki nowożytne (angielski, niemiecki, francuski)
Plastyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Wiedza o społeczeństwie
Technika
Edukacja dla bezpieczeństwa
Religia