Projekt Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły
Przedmiotowe Zasady Oceniania:
Języki nowożytne
Wiedza o społeczeństwie
Historia
Matematyka
Chemia
Plastyka
Wychowanie fizyczne
Fizyka