Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I. Łukasiewicza w Brzesku – w trakcie aktualizacji

Zestaw Procedur Postępowania Na Wypadek Niepożądanych Zachowań Uczniów w PSP nr 2 im. I. Łukasiewicza w Brzesku
Regulamin Dziennika Elektronicznego

Regulamin wycieczek:  Regulamin_wycieczek_szkolnych-ZSP w Brzesku

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku

PROCEDURY ZSP- 1 września 2020r

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19

PODEJRZENIE ZAKAŻENIA -ZSP 1 września 2020r

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III)
Matematyka
Języki nowożytne (angielski, niemiecki, francuski)
Plastyka
Wychowanie fizyczne