Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I.Łukasiewicza w Brzesku  STATUT SP2 – tekst ujednolicony 2022-2023

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny rok szkolny 2022-2023

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin Dziennika Elektronicznego

Zestaw Procedur Postępowania Na Wypadek Niepożądanych Zachowań Uczniów w PSP nr 2 im. I. Łukasiewicza w Brzesku

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19

 

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania:

Edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III)

Język polski

klasa 4 – wymagania edukacyjne

klasa 5-wymagania edukacyjne

klasa 6 – wymagania edukacyjne

klasa 7- wymagania edukacyjne

klasa 8 – wymagania edukacyjne

Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO

Matematyka

Historia
Geografia
Fizyka  
Chemia
Biologia
Przyroda
Języki nowożytne (angielski, niemiecki, francuski)
Plastyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Wiedza o społeczeństwie
Technika
Edukacja dla bezpieczeństwa
Religia