W czwartek 22. marca, nasi uczniowie z klas 7 szkoły podstawowej i uczniowie 
z klas 3 gimnazjum wraz z opiekunami uczestniczyli w Festiwalu Zawodów w Krakowie. Ta impreza organizowana jest już po raz szósty przez samorząd Województwa Małopolskiego 
i ma na celu przybliżenie lub skonfrontowanie wiedzy lub informacji o zawodzie.

Podczas tego wydarzenia osoby, które dokonały już wyboru zawodu, tj. uczniowie techników i szkół zawodowych prezentowali nabywane przez nich umiejętności zawodowe na 130 stoiskach, przygotowanych we współpracy z przedsiębiorcami. Młodsi uczniowie, do których adresowane były pokazy, zyskali w ten sposób okazję do zobaczenia „żywych zawodów”, czyli pracy realnie wykonywanej przez osoby specjalizujące się w danej dziedzinie. Mogli oni obserwować pracę w warunkach sprzętowych zbliżonych do autentycznych, mogli sami spróbować wykonać jakieś zadanie np. z zakresu mechaniki, mogli doświadczyć na sobie efektów pracy usługowej, czy degustować wykwintne wyroby gastronomiczne. Co szczególnie istotne, Festiwal pozwolił uczniom nie tylko przyjrzeć się zawodom, których naukę biorą pod uwagę. Festiwal Zawodów poszerza ich horyzonty rozważań zawodowych o branże i specjalizacje, których nie znali wcześniej z tradycji rodzinnej czy najbliższego otoczenia. Wiele ścieżek zawodowych nabiera tu kształtu realnych możliwości. Tym bardziej, że uczniowie mieli  możliwość skonsultować je z doradcami zawodowymi obecnymi na Festiwalu.
Wybór ścieżki zawodowej to jedna z najważniejszych w życiu decyzji. Można ją w dorosłym wieku zmieniać lub modyfikować, jednak ten pierwszy, kluczowy wybór kierunku następuje w gimnazjum lub szkole podstawowej. Oznacza to, że decyzja musi nastąpić w oparciu o wyobrażenia ucznia o danym zawodzie, a nie o jego doświadczenia. W celu przybliżenia uczniom tego jeszcze abstrakcyjnego dla nich obszaru zorganizowaliśmy możliwość udziału w Festiwalu Zawodów i mamy nadzieję, że organizowane wydarzenie pomoże wielu uczniom  podjąć trafną decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

{gallery}festzaw2018{/gallery}