22 maja 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku odbyło się uroczyste podsumowanie wydarzeń realizowanych w projekcie integracyjnym pod tytułem „Małe szczęścia”.
W ramach corocznie organizowanych przez Zespół Nauczycieli Zajęć Specjalistycznych działań, podejmowane są różnorodne inicjatywy, których głównym celem jest integracja, tolerancja, współpraca różnych środowisk w powiązaniu z możliwością prezentowania talentów i zdolności uczestników projektu.

W ramach całego przedsięwzięcia przeprowadzono konkursy, które adresowane były nie tylko do społeczności szkolnej, ale także do dwóch placówek z rejonu: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brzesku oraz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze.
Wśród propozycji organizatorów projektu znalazł się konkurs plastyczny pod tytułem „Szczęście wyobraźnią malowane”. Jury spośród blisko 40 prac, które zostały zgłoszone do udziału, wyłoniło zwycięzców w dwóch podkategoriach („Mam szczęście” oraz „Szczęście – moja pasja”). Uczestnicy mogli także zaprezentować swój talent poetycki mierząc się z tematem „Moje małe szczęścia słowem malowane”. Do konkursu wpłynęły piękne i poruszające utwory dotyczące szczęścia. Ponadto uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wzięli udział w konkursie na gazetkę klasową, w przygotowaniu której brali pod uwagę odpowiedź na pytanie: „Jak przetrwać w szkole, aby być szczęśliwym?”.
Tradycyjnie moment wręczenia nagród i dyplomów w konkursach poprzedził spektakl słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu. W rolę aktorów wcieliła się młodzież z klas trzecich gimnazjum oraz klas ósmych szkoły podstawowej. Zaprezentowane przedstawienie łączyło się z uniwersalnym tematem związanym z kondycją życia ludzkiego oraz z tym, w jaki sposób człowiek może je przeżyć, aby odnaleźć tytułowe małe szczęścia. Uczniowie w występie artystycznym ukazali wiele krótkich historii w formie poetyckiej i prozatorskiej. Miały one na celu przybliżyć widzom różne drogi, które mogą pomóc człowiekowi odnaleźć szczęście. Czy to zadanie udało się? To już oceniła publiczność.
Wśród zaproszonych na finał projektu gości znaleźli się podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brzesku wraz z terapeutami, pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze razem z kadrą i dyrektorem panią Agatą Sady. Na zaproszenie odpowiedziało także Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brzesku. Brzeski „Sokół” już od sześciu lat wspiera działania integracyjne, realizowane początkowo w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka, a obecnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku. W sali gimnastycznej zgromadzili się również uczniowie szkoły: od klas czwartych, przez klasy ósme szkoły podstawowej, aż do klas gimnazjalnych. Nie zabrakło także nauczycieli i dyrekcji szkoły.
Prowadzący galę finałową uczniowie poprosili panią dyrektor Urszulę Białkę o wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursów. Pomoc w tym zadaniu zapewnił pan Edward Knaga, który w oficjalnym mundurze Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” gratulował wyróżnionym.
Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursach:

Konkurs plastyczny „Szczęście wyobraźnią malowane”
I podkategoria „Mam szczęście”

I miejsce ex aequo: pan Sławomir Gnyla (Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łysej Górze) i Wojciech Falkowski (ZSP, klasa 5f).
II miejsce ex aequo: Magdalena Dudek (ZSP, klasa 3e gimnazjum) i Oliwia Szwedo (ZSP, klasa 5c).
III miejsce Marcelina Smaga ( ZSP, klasa 7b)
Wyróżnienia: pani Paulina Turlej (Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzesku), Wiktoria Wójcik (ZSP, klasa 5c), Wiktoria Szałas (ZSP, klasa 7b), Aleksander Kuś(ZSP, klasa 7b).

II podkategoria „Szczęście – moja pasja”

I miejsce ex aequo: Franciszek Bochenek (ZSP, klasa 7b) i Anna Cichońska (ZSP, klasa 3e gimnazjum).
II miejsce: pani Agnieszka Wąsil (Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzesku).
III miejsce ex aequo: Emilia Ropek (ZSP, klasa 5b), Aniela Płachta (ZSP, klasa 5f).
Wyróżnienia: Gabriela Ryba (ZSP, klasa 6a), Milena Wiatr ( ZSP, klasa 5b), Jakub Kawalec (ZSP, klasa 5b), pan Michał Żydek (Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzesku ).

Konkurs poetycki „Moje małe szczęścia słowem malowane”

I miejsce ex aequo: Klaudia Haber (ZSP, klasa 3g gimnazjum), Zofia Pacura (ZSP, klasa 4b).
II miejsce: Szymon Łagosz (ZSP, klasa 5a).
III miejsce: Aleksandra Klimek (ZSP, klasa 7b
Wyróżnienie: Wiktoria Wójcik (ZSP, klasa 5c).

Konkurs na gazetkę klasową „Jak przetrwać w szkole, aby być szczęśliwym?”


I miejsce: grupa z klasy 7a – Emilia Majdyś, Klara Filipowska, Gabriela Duda, Wiktoria Włodarczyk, Dominika Kraj, Ewa Wawryk, Rafał Hajdo.
II miejsce: grupa z klasy 4b – Zofia Pacura, Emilia Płachta, Patryk Kural, Szymon Mietła, Aleksander Struzik.
III miejsce ex aequo: grupa z klasy 4d – Julia Stalmach, Michał Sitarz, Alan Cichoński; grupa z klasy 4a – Emilia Oćwieja, Kacper Kurtyka, Szymon Wolsza, Igor Lachowicz.

Wszyscy wyróżnieni w konkursach w ramach projektu „Małe szczęścia” otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brzesku, Radę Rodziców działającą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku.

Zespół Nauczyciel Zajęć Specjalistycznych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku