22 lat minęło jak jeden dzień…

Gazetka szkolna dla polonisty jest jednym z narzędzi w procesie dydaktycznym. Uczniowie pracujący nad tekstami, muszą zachować wszystkie zasady rządzące tworzeniem pisemnej wypowiedzi. Mogą jednak w sposób nieskrępowany wyrażać swoje opinie.

 

„Jaki gazeta szkolna przynosi pożytek? Ogromny! Uczy sumiennego spełniania dobrowolnie przyjętych zobowiązań, uczy planowania pracy, opartej na zrzeszonym wysiłku rozmaitych ludzi, uczy śmiałości w wypowiadaniu swych przekonań, uczy przyzwoitego sporu w argumentach, a nie w kłótni, wprowadza jawność, gdzie bez gazety myszkuje plotka i obmowa, ośmiela nieśmiałych, uciera nosa zbyt pewnym siebie – reguluje i kieruje opinią, jest sumieniem gromady.

Gazeta zbliża, wiąże klasę czy szkołę, dzięki niej poznają się tacy, którzy nie znali się zupełnie, i wysuwa na widownię tych skupionych, którzy potrafią wysłowić się w ciszy z piórem w ręku, przekrzyczani będą w hałaśliwej dyspucie”

Janusz Korczak

 

Od 1993 roku jestem opiekunką redakcji gazetki uczniowskiej „Bliżej Szkoły”. Zawsze chętnie czytam teksty literackie, których autorami są dzieci. Doskonale zdaję sobie sprawę z mojej roli opiekuna gazetki. Sama najlepiej wiem, jak wiele czasu muszę jej poświęcić. Cieszę się, że moje doświadczenia nie poszły na marne, ale gazetka cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wiem też, że ta moja „inwestycja” jest opłacalna. Jako polonistka widzę rezultaty, czasem zaskakujące mnie samą, gdy czytam dziś prace moich redaktorów. Widzę jakie postępy zrobiło wielu z nich. Cieszę się ze wszystkich sukcesów – nie tylko gdy są nagrody i uznanie.

Uczniowie to świetni obserwatorzy. Mądrze i dojrzale potrafią stawiać pytania, słuszne wyciągać wnioski, umieją być dowcipni i krytyczni. Warto ich słyszeć i dostrzegać. Warto ich obdarzyć zaufaniem i samodzielnością, bo mają poczucie odpowiedzialności. Często widzą to, co nam umyka z pola widzenia. O naszej gazetce…

Pierwsze nasze gazetki przypominały kronikę wydarzeń szkolnych połączonych z ekspozycją prac uczniowskich. Najpierw zdolni uczniowie pisali (na moją prośbę) sprawozdania i opisy szkolnych wydarzeń. Dopiero wyłonienie grupy redakcyjnej, odpowiedzialnej imiennie za przyjęte obowiązki, spowodowało lawinę pomysłów.

Dziś gazetka opisuje sprawy szkoły, problemy i pasje uczniów, wychodzi też poza teren naszej szkoły, komentując wydarzenia gminne. Jest kącik „Przeciw agresji”, pierwszych prób literackich. Mamy też stałą rubrykę poświęconą różnym konkursom. Zamieściliśmy wywiady z dyrekcją szkoły, z pisarzami, malarzem, nauczycielami, prymusami szkoły, z pedagogiem… Uczniowie sami przygotowują pytania, umawiają się na spotkania i opracowują uzyskany materiał.

Nigdy nie rezygnujemy ze stron z pracami samych uczniów. Drukujemy wiersze naszych młodych poetów, prace plastyczne, wreszcie wypowiedzi wyłonione z ankiet na temat uczniowskich marzeń. Redagujemy wydania specjalne gazetki: „Stop agresji!”, gazetkę ekologiczną – „Przyjaciel Ziemi”, na szkolne jubileusze… itp.

Moi dziennikarze byli obecni przy pożegnaniach ostatnich klas, witali wiosnę, uchwycili na fotografii pisarzy i malarzy odwiedzających nasza szkołę. W wielu wydarzeniach udział brała tylko trzyosobowa reprezentacja uczniów, były to Sejmiki dla Młodych Redaktorów organizowane w Radomyślu Wielkim. Z redakcją współpracuje liczna grupa uczniów spoza koła redakcyjnego. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze wiele musimy poprawić, wielu rzeczy musimy się nauczyć. Do profesjonalizmu daleka droga, a cel być może nieosiągalny, ale najważniejsze i budujące jest to, że gazetka tak bardzo angażuje samych uczniów. Poświęcają jej swój wolny czas, z pasją dyskutują o rodzących się pomysłach. Nawet ich sprzeczki są na wagę złota, bo uczą wypracowania kompromisów.

Cieszę się, że praca redakcji była wielokrotnie nagrodzona na konkursach gazetek szkolnych.

Gazetka w liczbach  – (1993 – 2015):

1 opiekun

217 redaktorów

102 numery zwykłe

12 numerów specjalnych

Opiekun Koła Młodego Redaktora: Ewa Karaś