„Życie ma sens. Można odejść, poddać się, albo walczyć dalej. Wciąż upadamy, żeby na nowo
powstać, czasami brak woli walki, cierpimy w samotności. Życie choć trudne jest, zawsze ma
sens”.
W ramach Dnia Myśli Braterskiej harcerze z hufca Brzesko, w tym również nasz szczep
drużyn ZHP im. Bohaterów Września, organizuje zbiórkę produktów, które zostaną
przekazane do Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku.
Misją PP ZOL jest pomoc chorym w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i
niezależności oraz poprawa jakości ich życia. PP ZOL udziela całodobowych świadczeń
zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już
hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które
jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak
możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego
personelu.
Szczegóły akcji, która rozpocznie się w najbliższy poniedziałek (1 lutego) znajdziecie na
plakacie. Koordynatorami przedsięwzięcia są druhna komendantka phm. Renata Rożkowicz
oraz druh pwd. Marcin Gromadzki.