HARMONOGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

 

organizowanych w dniach od 25.05. 2020 r. w godzinach 8.00 – 13.00

Zajęcia odbywają się po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym godziny rozpoczęcia i czasu trwania zajęć.

                                                         

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH