Od 14 do 20 grudnia w nasza szkole trwała ogólnopolska akcja „Idą Święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj”. Celem kampanii było zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Zadaniem uczniów było zredagowanie własnych, niepowtarzalnych życzeń skierowanych do wybranej osoby. Pocztówki zostały przekazanie szkole nieodpłatnie przez Fundację „Dbam o mój zasięg”, a akcja była realizowana przez członków Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz wychowawców w czasie lekcji wychowawczych. Projekt wpisuje się w szeroko rozumianą profilaktykę e-uzależnień oraz podstawowe kierunki polityki oświatowej kraju w roku szkolnym 2019/2020. Organizatorzy: Szkolny Klub Wolontariatu