Jesienią 2014 roku uczniowie wszystkich poziomów edukacyjnych z wielu szkół w Polsce przystąpili do literackiego konkursu pt.

„Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce, jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”

Został on zorganizowany przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Telewizją Polską SA. Celem konkursu było przybliżenie postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrioty społecznika, obrońcy godności człowieka w 30.

rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Zdaniem jury największym sukcesem konkursu była liczba dzieci i młodzieży biorących w nim udział oraz szczególnie wysoki poziom prac przygotowanych przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum. Z każdej szkoły do eliminacji diecezjalnych można było przesłać 3 najlepsze prace.

W październiku w eliminacjach szkolnych wzięło udział ponad 20 uczniów klas 4-6. Trzy najlepsze i tematyczne prace:  Filipa Ropka z kl. 6b, Klary Kaczmarek z kl. 6b i Mateusza Sachy Z 5c wysłano do Tarnowa na etap diecezjalny.

W niedzielę 23 listopada 2014r. w katedrze tarnowskiej  oficjalnie ogłoszono wyniki etapu diecezjalnego. Do oceny przyjęto 86 prac spełniających formalne wymagania, w trzech grupach wiekowych:

37 w kategorii szkół podstawowych,
33 w kategorii szkół gimnazjalnych,
16 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Najlepszą w szkole, następnie w diecezji tarnowskiej w kategorii szkół podstawowych była praca Mateusza Sachy, ucznia klasy 5c (opiekun Agata Podłęcka). Ta praca literacka znalazła też uznanie w finale w oczach jury w Warszawie.

Mateusz otrzymał II miejsce  na szczeblu ogólnopolskim.

Gratulujemy Mateuszkowi i życzymy połamania pióra w następnych twórczych konkursach.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 lutego w Warszawie.