Dnia 14 maja 2015 r. w naszej szkole  odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Ekonomiczny SKO dla klas szóstych. Głównym celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekonomicznej, „nowego SKO” oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.

Gościem, a zarazem przewodniczącym Komisji Konkursowej był Dyrektor I Oddziału PKO BP w Brzesku Antoni Skurnóg, a jednym z członków Pani Renata Drab. Patronat nad konkursem objął Bank PKO BP, był także sponsorem nagród.

W konkursie wzięło udział 21 uczniów z 7 szkół gminy Brzesko.

Konkurs składał się z dwóch części:

I część– konkurs pojęć bankowych w formie testu, uczestnicy walczyli o tytuł “Mistrza pojęć bankowych”

II część matematyczno – ekonomiczna – uczniowie mieli do wykonania 5 zadań otwartych  o tematyce ekonomicznej.

 

„Mistrzem pojęć bankowych” okazał się Klaudiusz Duda PSP 2 Brzesko

II miejsce Urszula Jemioło PSP 2 Okocim

III miejsce Piotr Król PSP Mokrzyska

 

W konkursie matematyczno ekonomicznym

I miejsce – Kaczmarek Laura PSP 2 Brzesko

II miejsce– Kluz Maja PSP 2 Brzesko

III miejsce – Niedźwiecki Szymon PSP Mokrzyska

Rywalizacja była bardzo wyrównana!

 

Został także rozstrzygnięty konkurs plastyczny na – Projekt banknotu z wizerunkiem Ignacego Łukasiewicza naszego patrona”

I miejsce zajęła praca uczniów z PSP nr 2  w Jadownikach

II miejsce praca  z PSP w Okocimiu

III miejsce praca z PSP w Szczepanowie

 

Podkreślić należy bardzo wysoki poziom przygotowań uczestników do konkursu przez nauczycieli, podobnie jak w latach ubiegłych.

Rywalizacja odbyła się w miłej atmosferze. Wymiana wrażeń przez dzieci oraz doświadczeń przez nauczycieli odbyła się przy poczęstunku ufundowanym przez SKO PSP nr 2 w Brzesku.

Uczestnicy konkursu wysłuchali pogadanki Dyrektora Banku dotyczącej historii powstania szkolnych kas oszczędności oraz  oferty banku PKO BP przygotowanej dla uczniów kończących 13 lat.

Organizatorzy składają podziękowania Panu Dyrektorowi Banku  PKO BP za  nagrody oraz gratulacje wszystkim uczniom i ich opiekunom

{gallery}konkurs_sko_4{/gallery}