17 marca 2016 roku odbędzie się w Polsce dwudziesta piąta edycja Międzynarodowego KANGURA. Konkurs KANGUR przeprowadzany jest w następujących kategoriach:

 

„Żaczek” – klasy 2. szkół podstawowych;
„Maluch” – klasy 3. i 4. szkół podstawowych;
„Beniamin” – klasy 5. i 6. szkół podstawowych;

 

Do 12.01.2016 – termin zgłaszania uczestników 17.03.2016 – czwartek – dzień konkursu Uczniowie klas 2. i 3. zapisują się i wnoszą opłaty u swoich wychowawców. Uczniowie klas 4.,5. i 6. zapisują się i wnoszą opłaty u nauczycieli. Każdy uczestnik konkursu KANGUR przynosi również zgodę rodziców.

 

Szkolny Opiekun Konkursu Kangur Aleksandra Jaworska