Szanowni Rodzice,
Prosimy, aby zgłosić udział dziecka zainteresowanego uczestniczeniem
w konsultacjach za pośrednictwem dziennika elektronicznego, bezpośrednio
u nauczyciela prowadzącego konsultacje, najpóźniej do godziny 10.30
22 maja(piątek).

8a                8b              8c