Właśnie zakończyła się kolejna akcja Fundacji Ignatianum z Krakowa, w której po raz drugi
wzięła udział cała społeczność naszej szkoły.
Do dzieci i młodzieży o polskich korzeniach, mieszkających na terenie dawnych Kresów, do
polskich szkół i ośrodków edukacyjnych na Litwie, Białorusi i Ukrainie trafią przybory
szkolne i materiały plastyczne.
Dziękujemy za hojność Waszych serc i dłoni, dzięki którym na twarzach najmłodszych
kresowych Rodaków pojawi się uśmiech.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu