18 września 2021 r. pod hasłem Krok naprzód odbyła się Inauguracja Roku Harcerskiego
Chorągwi Krakowskiej w Brzesku . Byliśmy odpowiedzialni za program pionu harcerskiego.
Gościliśmy również w PSP 2 Brzesko wszystkich uczestników na obiedzie (ponad 1600
osób). Nasz wysiłek i trud włożony w pracę nie poszedł na marne, daliśmy radę! Gorące
podziękowania dla obecnych harcerzy i sympatyków Szczepu za dobrą robotę przy obsłudze
gry miejskiej. Pomagali nam również harcerze z Leśnej Dziatwy z Mokrzysk i Gwiezdnych
Gryfów z Brzeska. A na koniec pobiliśmy rekord Polski w Jerusalema Dance! Tańczyło nas
1043 osoby.