Zgodnie z harmonogram Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych etap szkolny zostanie przeprowadzony w dniu 24.11.2017r. godz. 13.00.

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 / Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2017 r./ znajduje się na stronie www. kuratorium.krakow.pl.

Małopolski Konkurs Matematyczny – harmonogram
Etap szkolny: 24 listopada 2017 r.
Etap rejonowy: 24 stycznia 2018 r.
Etap wojewódzki: 20 marca 2018 r.

Uczniowie chętni do udziału w tym konkursie otrzymają od nauczycieli matematyki :
– zestawy zadań
– wykaz zalecanej literatury
– zakres wymaganej wiedzy i umiejętności

Zapraszamy do udziału w konkursie!