Data 21 listopada była wyjątkowo świętowana w naszej szkole. W tym dniu zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Był to czas, w którym uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zaakcentowali żółtym strojem swoje życzliwe nastawienie do świata. Ten słoneczny kolor przeważał w garderobie społeczności szkolnej, zaś na korytarzach można było spotkać papierowe żurawie orgiami, będące symbolem pamięci, szczęścia, a także życzliwości. Zostały one przygotowane przez dzieci i młodzież podczas zajęć. Ponadto każdy uczeń mógł napisać pozdrowienia, życzenia lub miłe słowo na papierowych liściach i przykleić do Drzewa Życzliwości. Podczas lekcji w klasach i w grupach przedszkolnych uczniowie wraz z wychowawcami robili sobie pamiątkowe zdjęcia, przypominając, że warto być życzliwym. Zachęcano także do życzliwych powitań na co dzień. Wydarzenia związane z tym Dniem Życzliwości poprzedzały przygotowania. W grupach przedszkolnych, klasach I-III i klasach IV-VIII zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze, których
tematyka wiązała się z postawą życzliwości i otwartości wobec innych.

Pozdrawiamy serdecznie
zespół ds. integracji