W naszej szkole konkurs KANGUR organizowany jest po raz 16- ty i weźmie w nim udział 178 uczniów klas I – VI. Czas trwania konkursu : 75 minut Kod szkoły : KAAM

– Zgodnie z regulaminem uczestnik konkursu nie powinien opuścić sali przez pierwszą godzinę trwania konkursu, a uczestnik ŻACZKA przez pierwsze 40 minut trwania konkursu.

– Podczas konkursu zabronione jest korzystanie z kalkulatorów i innych technicznych środków łączności. 

 – Elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

– Zestawy z zadaniami są własnością uczestników – uczniowie mogą je zatrzymać, oddają tylko karty odpowiedzi.

– Karty odpowiedzi uczestnik konkursu wypełnia długopisem z czarnym wkładem. 

– Uczestnik konkursu może zabrać ze sobą dodatkowe kartki na brudno i przybory geometryczne.

– Obowiązuje strój galowy.

– Uczniowie klas II a, II c, II e i II f przychodzą na godz. 8.35 pod dużą salę gimnastyczną, a uczniowie klas IV – VI zaraz po zakończeniu 1 – szej lekcji o 8.45. Uczniowie klas III oraz II b i II d przychodzą na godz. 8.35 pod małą salę gimnastyczną.

– W konkursach może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma układankę przestrzenną „Pentomino” oraz gazetkę matematyczną KANGUREK.

Powodzenia!