Dyrekcja i nauczyciele historii Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku informują o międzyszkolnym konkursie historycznym „Zmagania Polaków w walce o niepodległość” organizowanym przez naszą szkołę. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości patriotycznej wśród młodego pokolenia i upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Brzeska.
Więcej informacji o konkursie zamieszczonych jest w regulaminie.