22 czerwca 2018r. we wszystkich szkołach w Polsce rozbrzmiał ostatni dzwonek, zwiastujący nadejście wakacji. W naszej szkole uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum zebrali się o godzinie 8:00 na uroczystym apelu kończącym rok szkolny. Na początku uroczystości wprowadzono sztandar i zaśpiewano Hymn Polski, następnie głos zabrała pani dyrektor mgr Urszula Białka. Skierowała swoje słowa przede wszystkim do Absolwentów, którzy zakończyli etap edukacji w gimnazjum. Pani dyrektor życzyła im, aby wytrwale dążyli do wyznaczonych przez siebie celów i rozwijali swoje pasje oraz talenty. Do uczniów klas drugich skierowała gratulacje ukończenia kolejnego roku nauki i życzenia bezpiecznych wakacji. 

Zakończenie roku szkolnego to czas, w którym żegnamy się z nauczycielami kończącymi swoją drogę zawodową. Pani dyrektor mgr Urszula Białka podziękowała za pracę dydaktyczną i wychowawczą pani Joannie Biel i pani Zuzannie Ligarze.
Podczas apelu pani wicedyrektor mgr inż. Elżbieta Wójciak wraz z panią wicedyrektor mgr Marią Stolińską miały okazję nagrodzić wychowanków szkoły odznaką Wzorowego Gimnazjalisty, zaś ich rodzicom przekazały listy gratulacyjne. Pani wicedyrektor odczytała także nazwiska osób, które uzyskały najwyższe wyniki w nauce w danej klasie i znalazły się w Złotej Księdze. Uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskali tytuł finalisty konkursów zorganizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty, otrzymali nagrody książkowe. Z rąk pani pedagog mgr Jolanty Ropek nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Radę Pedagogiczną, odebrał najlepszy Absolwent – Remigiusz Mietła. Pani wicedyrektor pogratulowała także młodzieży aktywnie pracującej w Samorządzie Uczniowskim. Podczas apelu pani wicedyrektor mgr inż. Elżbieta Wójciak przekazała podziękowania dla przyjaciół szkoły – Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej. Niemniej istotnym punktem było podsumowanie działań związanych z projektem Żołnierze Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci – Pamiętamy!
Wzruszającym momentem uroczystości był występ uczniów klas trzecich, który w sposób humorystyczny, a także poważny, był podsumowaniem trzech lat nauki i pracy obecnych Absolwentów w szkole gimnazjalnej. Na tę okoliczność młodzież zagrała i zaśpiewała piosenkę z autorskimi słowami jednej z uczennic.

Przytaczając słowa wspomnianego utworu, który wybrzmiał podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, chcemy jako Dyrekcja i Grono pedagogiczne przekazać naszym Absolwentom:
„Dziękujemy za ten wspaniały czas!
Nie zapomnimy Was!”.

{gallery}zak_gim2018{/gallery}