Kilka klas naszej szkoły miało okazję zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę na temat niskiej emisji (chodzi o pojawianie się w powietrzu do wysokości ok. 40 m szkodliwych gazów i pyłów), będącej przyczyną np. zanieczyszczenia powietrza w mieście. Uczestniczyli oni w pokazie laboratorium mobilnego, które 8 listopada 2019r. przyjechało do Brzeska w ramach projektu „POLoNEs” (Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji). Z wykorzystaniem mobilnego stanowiska doświadczalnego przedstawiciele krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej opowiadali uczniom o tym, jak powstaje smog, z czego czerpiemy energię w gospodarstwie domowym, jakie są przyczyny niskiej emisji, sposoby jej ograniczenia, a także możliwości jej całkowitej likwidacji. Ważnym aspektem było wskazanie jakie są odnawialne źródła energii, które można zastosować w domu, a w ten sposób wpłynąć na jakość powietrza, którym oddychamy.

Poza uczniami, ciekawej lekcji przysłuchiwali się także mieszkańcy miasta, mijający punkt mobilny projektu „POLoNEs”. Udział młodych ludzi w projekcie miał na celu kreowanie postaw proekologicznych, energooszczędnych oraz promocja odnawialnych źródeł energii, które mają bardzo istotne znaczenie dla zdrowia każdego z nas.