Cały rok szkolny 2015/2016 przebiegał w naszej szkole pod znakiem jubileuszu 30-lecia jej istnienia. Obchody te przyjęły hasło „Radosne dzieciństwo”, gdyż historia szkoły to przede wszystkim dzieciństwo jej uczniów, i choć czasem w szkole bywa ono trudne, to także – miejmy nadzieję – i radosne.

4 czerwca w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy zakończenie tego całorocznego świętowania 30-lecia istnienia naszej szkoły. Uroczystości jubileuszu składały się z trzech zasadniczych części:

I. Msza święta w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku.
Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców uczniów, podczas której został poświęcony nowy sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców. Po zakończonym nabożeństwie, wszyscy zgromadzeni udali się do szkoły, gdzie na gości czekali już harcerze.
II. Uroczystości w budynku szkoły.
Na sali gimnastycznej naszej szkoły zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice i zaproszeni goście. Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów dyrektor szkoły – pani Urszula Białka powitała wszystkich uczestników.
Następnie Rada Rodziców uroczyście przekazała sztandar dyrektorowi szkoły, który 
z kolei przekazał go uczniom. Złożyli oni przyrzeczenie dbałości o sztandar oraz dobre imię szkoły, miasta i ojczyzny oraz dokonali prezentacji sztandaru.
Kolejnym ważnym punktem tej części było ślubowanie złożone przez uczniów 
na otrzymany sztandar. Ślubowali oni służbę prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi, rozwijanie szlachetnych cech charakteru, rzetelne wypełnianie obowiązków uczniowskich i godne reprezentowanie swojej szkoły i kraju.
Potem delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą patrona Ignacego Łukasiewicza, 
a wszyscy odśpiewali hymn szkoły. Po wyprowadzeniu sztandarów obecni przeszli do mniej oficjalnej części uroczystości.
Tu głos oddano zaproszonym gościom. W pierwszej kolejności głos zabrał pierwszy dyrektor – mgr Józef Kaczmarczyk, który przypomniał, jakie były początki naszej placówki oraz zaprezentował przygotowany na okoliczność jubileuszu specjalny folder szkoły. Następnie wiele ciepłych słów i życzeń wygłosili przedstawiciele władz 
i instytucji samorządowych, dyrektorzy ośrodków kultury i szkół, radni, a także przedstawiciele firm działających na terenie Miasta i Gminy Brzesko, Rady Rodziców, emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, absolwentów oraz grona pedagogicznego i pracowników administracyjnych.
Uroczystość uświetniły następnie swoim występem Ziarenka Nadziei pod kierunkiem pana Andrzeja Gicali oraz uczniowie szkoły pod opieką pani Agaty Podłęckiej.
Kolejnym punktem tej części programu było przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka”. 
Po raz pierwszy w historii szkoły to nauczyciele wcielili się w role postaci z baśni, aby wpisać się w tworzenie atmosfery radosnego dzieciństwa uczniów naszej szkoły. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była pani Ewa Łupińska-Toroń, która wyreżyserowała także to przedstawienie.
Ostatnim punktem tej części obchodów było podziękowanie za obecność i życzenia złożone wszystkim gościom przez panią dyrektor Urszulę Białkę, a następnie zaproszenie do udziału w wielkim pikniku i odwiedzenie licznych prezentacji i stoisk przygotowanych przez rodziców, nauczycieli i uczniów.
III. Piknik rodzinny z okazji jubileuszu.
W czasie pikniku można było odwiedzić wiele stoisk z różnymi atrakcjami. Wystawa prac uczniów, sportowe trofea, projekcja filmu „Sceny z życia szkoły” – wszystko 
to przypominało o tym, co jest w dla naszej szkoły powodem do dumy i o czym chcemy pamiętać. W czasie pikniku rodzinnego można było zakupić ciekawe przedmioty i małe dzieła sztuki na kiermaszu prac uczniów i nauczycieli. Ogromny potencjał cukierniczy ujawnił się na stoisku przygotowanym przez rodziców, a mianowicie na degustacji ciast 
i wypieków. Uczniowie mogli skorzystać z licznych gier, zabaw i konkursów – m.in. zabawa z bańkami mydlanymi, turniej zręcznościowy i sprawnościowy, karaoke. Było także pieczenie kiełbasek i lody. Na hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 odbył się mecz „Czterech pokoleń” w siatkówkę, w którym uczestniczyli nasi byli uczniowie, 
a także nauczyciele i obecni uczniowie.
Uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze i przy sprzyjającej aurze. Jubileusz udał się także dzięki zaangażowaniu wielu osób, nie tylko uczniów 
i nauczycieli, ale również rodziców, którzy osobiście prowadzili stoiska z gastronomią czy atrakcjami dla dzieci.
Wiele zadań zaplanowanych w ramach realizacji całorocznego, jubileuszowego projektu „Radosne dzieciństwo” można było wykonać, ponieważ wsparło je finansowo wiele osób – rodzice, lokalni przedsiębiorcy oraz darczyńcy.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, wsparcie i obecność w czasie jubileuszu 30-lecia.
Cały dochód zebrany podczas kiermaszu zorganizowanego w tym dniu zostanie przeznaczony na zakup nowego, profesjonalnego nagłośnienia dla szkoły.