Informacje o  kandydatach  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzesku na rok 2019/2020 można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu

 

Potwierdzenie woli