<p><img src=”images/pdf-icon.png” border=”0″ width=”35″ height=”35″ style=”float: left; margin-left: 10px;” /><a href=”images/pdf/EDU_PLUS_OWU.pdf” target=”_blank”><strong style=”line-height: 35px;”>Ogólne warunku ubezpieczenia EDU PLUS</strong></a></p>

<p><img src=”images/pdf-icon.png” border=”0″ width=”35″ height=”35″ style=”float: left; margin-left: 10px;” /><a href=”images/pdf/Warszcz.pdf” target=”_blank”><strong style=”line-height: 35px;”>Postanowienia dodatkowe i odmienne do ogólnych warunków ubezpieczenia EDU PLUS</strong></a></p>