W naszej szkole począwszy od grudnia podejmujemy działania związane z profilaktyką czerniaka skóry. Wszystko
za sprawą włączenia się w ogólnopolski program profilaktyki czerniaka – edycja 2021/2022.
Do połowy marca 2022r. w szkole będzie odbywało się kilka działań o charakterze profilaktycznym:
– informacyjne punkty w szkole na temat programu profilaktyki czerniaka (grudzień 2021r. – marzec 2022r.)
– lekcje wychowawcze w klasach 7 i 8 o profilaktyce raka skóry – czerniaka (grudzień 2021r. – marzec 2022r)
– konkurs na logo programu realizowanego w szkole pod hasłem „Ty decydujesz, czy zachorujesz” (grudzień 2021r. –
styczeń 2022r.)
– informacyjne punkty podczas szkolnych spotkań z rodzicami/ konsultacji (styczeń – luty 2022r.)
– konkurs plastyczny na plakat profilaktyczny i literacki związany z profilaktyką czerniaka (styczeń – marzec 2022r.)
Koordynatorzy programu w szkole: Anna Cieślik, Katarzyna Knaga, Katarzyna Michoń, Paulina Soból