7 czerwca 2018r. miał swój finał długofalowy projekt ph. „Po drugiej stronie lustra”. Koncentrował się on na tematyce związanej z integracją przy okazji obchodzonego w maju Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Działania projektowe wiązały się z przeprowadzeniem dwóch konkursów – plastycznego i poetyckiego, skierowanych do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brzesku. Tradycyjnym podsumowaniem stało się zaprezentowanie szerszej publiczności spektaklu słowno-muzycznego. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali montaż teatralny pt. „Inna”, w którym wykorzystano zróżnicowane formy wyrazu artystycznego jak: gra świateł, cień, pantomima. Słowa przeplatały się z utworami muzycznymi, z których dwa zostały przygotowane przy udziale grupy z WTZ pod opieką pana Andrzeja Gicali. Śpiew grupy uczniów i podopiecznych warsztatu stanowił klamrę dla historii głównej bohaterki spektaklu, która stara się znaleźć swoje miejsce na ziemi.
Podczas finału, który miał miejsce w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym, ogłoszono wyniki konkursów. W konkursie plastycznym pt. „Patrzeć na świat nie tylko oczami” I miejsce zdobył autor pracy Rozmowa – pan Andrzej Dziedzic (WTZ). II miejsce zdobyła praca zbiorowa Aleksandry Klimek i Marceliny Smagi (klasa 6b, SP), zaś III miejsce zdobyła pani Małgorzata Cecot (z Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze), była podopieczna WTZ. W konkursie tym przyznano także wyróżnienia, które powędrowały do Aleksandry Reczek (klasa 7a, SP), Julii Żak (klasa 4b, SP) i Anny Cichońskiej (klasa 2e gimnazjum).
Do konkursu poetyckiego pt. „Anioł z (nie)mojego świata” zgłoszono liczne prace o bardzo osobistym charakterze. Spośród otrzymanych wierszy wybrano pracę Agnieszki Dadej (klasa 3e gimnazjum), która otrzymała I miejsce (wiersz pt. „Wózek”). II miejsce przyznano Szymonowi Dzido za utwór pt „Jestem” (klas 4c, SP), zaś III miejsce pani Monice Kilian z WTZ za wiersz pt. „Sama wśród Aniołów”. Wyróżnienia wręczono Klaudii Pałach, Sylwii Klimek oraz Julii Szyc. Wymienieni uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy z rąk pani wicedyrektor mgr inż. Elżbiety Wójciak, które zostały ufundowane przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brzesku oraz Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku.

Organizatorzy projektu:
A. Cieślik, J. Wolańska-Sitarz, K. Tarczoń, G. Habryło, D. Pstrąg, I. Krzysztof, P. Sacha-Michałek, K. Knaga

{gallery}pdsl2018{/gallery}