Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz. U. Z 2015 r poz. 23 w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkól z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych ( wzór 66a, symbol – MEN I/50a/2) oraz wzór legitymacji ucznia niepełnosprawnego ( wzór 67a, symbol – MEN -I/150a-N/2).

Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL. Numery PESEL będą wpisywane w sekretariacie szkoły w godz. od 8:00 do 15:00