Pierwsza szkoła na terenie Brzeska to szkoła parafialna, która powstała przed rokiem 1505. Jej absolwenci studiowali na Akademii Krakowskiej w XV wieku na wydziale medycyny, prawnym lub wydziale filozoficznym, teologicznym.

 

 W roku 1835 lub 1836 powstaje w Brzesku szkoła ludowa, prowadzona przez Radę Szkolną Miejscową powołaną przez gminę. Początkowo była to szkoła jedno- a później cztero-klasowa.

 

 

 

 

 

 

 

Od 1902 r. szkoła dzieli się na dwie równoległe: szkołę żeńską i szkołę męską. Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego w 1924 r. zostają przemianowane na szkoły siedmioklasowe.

 

  

 

3 września 1911 r. młodzież rozpoczyna naukę w Gimnazjum Prywatnym, która trwała 8 lat. Szkoła rok później otrzymała prawa państwowe.

 

 Trudne lata kolejnych wojen i okupacji nie przeszkadzają młodzieży dążeniu do zdobywania wiedzy pod opieką wysoko wykwalifikowanych pedagogów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystano materiały z Kroniki Miasta Brzeska J. Burlikowskiego oraz zasoby Internetu.