Organizatorem konkursu jest zespół przedmiotowy nauczycieli matematyki w Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki oraz stworzenie możliwości wykazania się zdolnościami matematycznymi. Konkurs jest dwuetapowy i mogą w nim brać udział uczniowie klas V powiatu brzeskiego.

Etap szkolny tego konkursu odbył się w naszej szkole 23 marca 2015r. i brało w nim udział 17 uczniów klas Va, Vb i Vc.Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: mgr Beata Derus, mgr Agnieszka Węgrzyn i mgr inż. Aleksandra Jaworska.

Konkurs rozpoczął się o godz.8.00. Po zakodowaniu swoich prac uczniowie przystąpili do rozwiązywania zestawu zadań. Część pierwsza zestawu zawierała 10 zadań zamkniętych, a część druga – 5 zadań otwartych. Na rozwiązanie tych zadań uczniowie mieli 60 minut. Zadania zamknięte dotyczyły głównie podzielności liczb. Uczeń musiał znać pojęcia: liczby pierwszej i złożonej oraz rozkładu liczb na czynniki pierwsze. Druga część konkursu to zadania otwarte, które sprawdzały m.in. sprawność wykonywania działań na ułamkach, stosowanie  reguł kolejności wykonywania działań, znajomość własności figur geometrycznych, umiejętność obliczania średniej arytmetycznej itp. Przydała się również umiejętność zapisywania liczb rzymskich.

Do 30 marca 2015 komisja konkursowa oceni prace uczniów, a Szkolny Opiekun Konkursu przekaże  uczniom informacje o liczbie uzyskanych przez nich punktów.

 

                                                                                                                                  Szkolny Opiekun Konkursu

                                                                                                               Aleksandra Jaworska

 

{gallery}konkurs_mat{/gallery}