prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106)

 Zapytanie ofertowe

 Załącznik nr.2

 Załącznik nr.3

 Załącznik nr.4

 Załącznik nr.5

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty