Przedmiotowe zasady oceniania z wszystkich przedmiotów zostały zamieszczone w zakładce “Dokumenty szkoły”.