Prezydium Rady Rodziców

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku

w roku szkolnym 2018/19

Agnieszka Stós Stawiarz Przewodniczący Rady
Arkadiusz Zachara z-ca przewodniczącego Rady
Marcin Kural z-ca przewodniczącego Rady
Dorota Kurtyka sekretarz Rady
Renata Kornaś-Wnęk skarbnik Rady
Barbara Śledź skarbnik Rady
Katarzyna Martyka przedstawiciel Przedszkola do Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców