Prezydium Rady Rodziców
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku
w roku szkolnym 2022/23

Katarzyna Martyka Przewodniczący Rady
Arkadiusz Zachara z-ca przewodniczącego Rady
Dorota Kurtyka sekretarz Rady
Renata Kornaś-Wnęk skarbnik Rady
Katarzyna Martyka przedstawiciel Przedszkola do Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców
PKO BP: 36 1020 4984 0000 4402 0088 4338