TERMINARZ REKRUTACJI
(na rok szkolny 2021/2022)

na podstawie informacji MEN i Małoposkiego Kuratora Oświaty

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

https://kuratorium.krakow.pl/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-klas-pierwszych-szkol-ponadpodstawowych-i-klas-wstepnych-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2021-2022/

od 17 maja
do 21 czerwca
(do godz. 15.00)

składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

(rekrutacja elektroniczna)

od 17 maja
do 31 maja
(do godz. 15.00)

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej, sportowej, artystycznej itp. które wymagają od kandydatów szczególnych predyspozycji

od 17 maja
do 26 lipca

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 1 czerwca
do 14 czerwca

przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

do 17 czerwca

podanie wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

od 25 czerwca
do 14 lipca
(do godz. 15.00)

należy zanieść do szkoły świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia)

22 lipca

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca
do 30 lipca
(do godz. 15.00)

przedłożenie w szkole oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu – jako potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły (w przypadku kandydatów zakwalifikowanych)

szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – należy także przedłożyć w szkole zaświadczenie lekarskie

2 sierpnia
(do godz. 14.00)

ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 3 sierpnia …

rekrutacja uzupełniająca

Kandydat – uczeń starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej korzysta z adresu:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

 

ZARZĄDZENIE NR 11/21 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Załącznik Nr 1

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach.

Załącznik Nr 2

Wykaz zawodów wiedzy i artystycznych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Załącznik Nr 3

Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych..

 

OFERTY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Liceum Ogólnokształcące w Brzesku
http://www.kopernik.brzesko.pl/

Technikum w Brzesku
http://www.technikum-brzesko.edu.pl/

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku
https://zstib.edu.pl/blog

 

Ścieżki kształcenia
https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

Szkoły ponadpodstawowe w powiecie brzeskim
http://www.edukacja.powiatbrzeski.pl/

Szkoły ponadpodstawowe w Bochni
http://bochnia.eu/mieszkaniec/edukacja/szkoly-ponadgimnazjalne/

Szkoły ponadpodstawowe w Tarnowie:
https://waszaedukacja.pl/ponadgimnazjalne/malopolskie/tarnow

Egzamin ósmoklasisty
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/