Wzorem lat ubiegłych nawiązaliśmy współpracę z jednostką straży pożarnej w Brzesku celem edukowania uczniów w zakresie bezpieczeństwa, jak również poznania specyfiki pracy strażaków. W ramach tej współpracy uczniowie klas czwartych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami straży pożarnej, które odbyło się 15.05.2015r. w naszej szkole.

Dowiedzieli się w jakich okolicznościach wzywać straż pożarną, a także poznali ogólne zasady zachowania się w przypadku zagrożenia pożarowego oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy. Odbyły się również ćwiczenia praktyczne połączone z instruktażem

{gallery}spotkanie_strazak{/gallery}