W roku szkolnym 2018/2019 ulega zmianie organizacja dowozów uczniów. Wszyscy uczniowie z miejscowości Jasień, Poręba i Bucze będą dowożeni na godzinę 8:00. Do każdej miejscowości będzie jechał tylko jeden autobus. W związku z powyższym ulega zmianie harmonogram dowozów.

PRZYWOZY UCZNIÓW:

 

 

 

 

ODWOZY UCZNIÓW: