Projekt Szkolna TV  „Wieści z Dwójki” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku

Cel: Utworzenie studia nagrań dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku.

Utworzenie szkolnej telewizji. Przygotowanie dzieci przedszkolnych i szkolnych do prowadzenia szkolnych programów, reportaży TV przy użyciu kamery, programu do montażu, mikrofonu. Wykorzystanie mediów w edukacji.

Opis projektu: Szkolna telewizja  to propozycja dla  wychowanków szkoły, która stwarza możliwości realizowania pomysłów, prezentowania talentów i umiejętności. Poprzez w/w projekt  uczniowie będą usprawniać :

 • zdolność do współpracy w zespole,
 • umiejętność uczenia się przez całe życie,
 • samodzielne i samokrytyczne myślenie,
 • umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • poznawanie zasad tworzenia materiałów do emisji w TV

Jest to oferta dla uczniów na dobry start i znalezienie pasji, którą będą mogli kontynuować  w dalszej edukacji. Projekt  umożliwia promowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku  w środowisku lokalnym, dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły, prezentowanie pasji uczniów, rozwój ich kreatywności.  Jego realizacja pozwoli również na współpracę z władzami lokalnymi oraz instytucjami kultury, promocję ludzi z pasją, lokalnych twórców. Będzie to doskonała wymiana doświadczeń pomiędzy pokoleniami m.in. poprzez organizację warsztatów dziennikarskich, nawiązanie współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku, które posiada już takie studio. Starsi uczniowie będą  mogli  dzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi koleżankami i kolegami. Projekt wpłynie na rozwój kadry nauczycielskiej, która poprzez tę inicjatywę będzie mogła poszerzać swoje  kompetencje. Jest to projekt o szerokim zasięgu społeczno-edukacyjnym z możliwością etapowego wprowadzania kolejnych wyzwań dla uczestników.

Projekt został podzielony na etapy:

 1. Etap to przygotowanie pomieszczenia na realizację szkolnej TV
 2. Rekrutacja osób do realizacji TV na poszczególnych szczeblach edukacji:
 • Edukacji przedszkolnej
 • Edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacji na poziomie klas 4-8
 1. Organizacja warsztatów szkoleniowych i zajęć z zakresu mediów w edukacji dla uczniów i nauczycieli.
 2. Realizacja, montaż i sukcesywne materiałów na stronie internetowej w zakładce „Szkolna TV”

Projekt wspiera CAN-PACK FOOD and INDUSTRIAL PACKAGING sp. z o.o.  a  honorowy patronat objął  Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.

Studio TV – przed remontem

Studio TV – w trakcie remontu

Studio TV – po remoncie

 

Piszą o nas: