Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności

► Głównym celem działalności szkolnej Kasy Oszczędności w szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku jest wyrobienie wśród uczniów nawyku świadomego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.

► Opiekunkami SKO są panie Ewa Bukowicz i Iwona Haber

► Do SKO może należeć każdy uczeń PSP nr 2 w Brzesku, który dokonuje wpłat minimum 1zł na własną książeczkę SKO.

► Składki od poszczególnych uczniów zbierają opiekunki SKO.

► Dokonując wpłaty swoich oszczędności uczeń oddaje opiekunowi książeczkę, by on mógł wpisać aktualny stan książeczki.

► Wypłaty w ciągu roku szkolnego można dokonać tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą opiekuna i na pisemną prośbę rodziców.

► Wypłaty swoich oszczędności można dokonać na koniec roku szkolnego na pisemną zgodę rodziców.

► Jeżeli uczeń nie dokona wypłaty swoich oszczędności na koniec roku szkolnego, kwota automatycznie przechodzi na rok następny.

 

NA SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAJĄCYCH UCZNIÓW CZEKAJĄ NAGRODY

Nowe SKO

► Każdy z członków SKO może być posiadaczem osobistego konta internetowego.

► Serwis internetowy SKO sprawia, że uczeń uczy się, jak zarządzać swoim kontem bankowym.

► Obserwuje, jak procentują jego pieniądze.

► Ma możliwość zakładania wirtualnych skarbonek, co pomaga w zrozumieniu celowego oszczędzania.

► Zdobywa odznaki, które są świetną mobilizacją do oszczędzania.

 

Dokumentacja niezbędna do założenia konta jest u opiekunek SKO.

Więcej informacji na temat sposobów nowego oszczędzania znajdziecie na www.pkobp.pl/sko

 

Blog SKO

Zapraszamy do odwiedzania szkolnego bloga SKO www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-2-brzesko