Szkolny Program Edukacji Zdrowotnej oparty jest na Małopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej promowanym przez Małopolskie Kuratorium Oświaty i Wychowania.

Opracowując szkolny program zespół opierał się na europejskim projekcie ‘Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna w szkole.”, programie „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz Europejskim Kodeksie Walki z Chorobami Nowotworowymi.

 

Prowadzenie edukacji prozdrowotnej jest obowiązkiem każdego nauczyciela. Jej celem jest rozwijanie u ucznia umiejętności życiowych sprzyjających właściwym wyborom i prozdrowotnemu stylowi życia.

Cele edukacji zdrowotnej w szkole to:

  • Kreowanie całościowego podejścia do zdrowia jako dynamicznych związków między zdrowiem fizycznym, społecznym, psychicznym i duchowym.
  • Przekazywanie wiedzy o tym co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia i kształtowanie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy oraz tworzenie w szkole warunków do kształtowania postaw i nawyków troski o zdrowie swoje i innych.
  • Promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia.
  • Tworzenie w szkole warunków sprzyjających zdrowiu.

 

 SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNRJ ROK SZKOLNY 2014/2015