W dniu 14 grudnia 2020r. odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Burmistrza Brzeska. W imieniu Burmistrza Brzeska Tomasza Latochy nagrody za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 28 uczniom wręczyła dyrektor szkoły Urszula Białka. W imieniu Włodarza Miasta Brzeska życzyła stypendystom dalszej wytrwałości w realizacji założonych celów. Podziękowała również rodzicom uczniów za wspieranie dzieci w rozwoju, życząc dalszych wspólnych sukcesów.

Serdecznie gratulujemy nauczycielom, którzy przyczynili się do sukcesów uczniów, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i umiejętnościami.

FOTORELACJA