Dnia 11 maja 2017r. w  naszej szkole  odbył się organizowany przez nas VI Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Ekonomiczny SKO dla klas szóstych. Głównym celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekonomicznej, „nowego SKO” oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.

Gościem, a zarazem przewodniczącym Komisji Konkursowej był pan Krzysztof Zajdel-specjalista do spraw młodego klienta PKO BP w Krakowie, a jednym z członków Dyrektor I Oddziału PKO BP w Brzesku Antoni Skurnóg. Patronat nad konkursem objął Bank PKO BP, który był także sponsorem nagród.

W konkursie wzięło udział 21 uczniów z 7 szkół gminy Brzesko.
Konkurs składał się z dwóch części:
I część matematyczno – ekonomiczna – uczniowie mieli do wykonania 5 zadań otwartych  o tematyce ekonomicznej.
II części walczyli o tytuł „Mistrza pojęć bankowych”.

W konkursie matematyczno-ekonomicznym I miejsca  Krzemień Dominik PSP 3 Brzesko oraz Gaczoł Grzegorz PSP Szczepanów
II miejsca  Hebda Kamil PSP 2 Brzesko, Kuś Szymon PSP 3 Brzesko, Nowak Kamil PSP Jasień
III miejsce  Grynastyl Jakub  PSP Szczepanów
Rywalizacja była bardzo wyrównana o czym świadczą równorzędne miejsca

„Mistrzem pojęć bankowych”
 okazała się Płaneta Patrycja  z PSP w Szczepanowie
II miejsce Hebda Kacper PSP Jasień
III miejsce  Gaczoł Grzegorz  PSP Szczepanów

Został także rozstrzygnięty konkurs plastyczny na „ Najlepszy plakat propagujący SKO SKO”, 
I miejsce zajęła praca uczniów z PSP nr 3 w Brzesku, II miejsce praca z PSP nr 2  w Brzesku , a III miejsce praca z PSP w Okocimiu.

Podkreślić należy bardzo wysoki poziom przygotowań uczestników do konkursu przez nauczycieli, podobnie jak  w latach ubiegłych.
Rywalizacja odbyła się w miłej atmosferze. Wymiana wrażeń przez dzieci oraz doświadczeń przez nauczycieli odbyła się przy poczęstunku ufundowanym przez SKO PSP nr 2 w Brzesku. Każdy z uczestników otrzymał  upominek.

W oczekiwaniu na wyniki konkursu pan Krzysztof Zajdel oraz Dyrektor I Oddziału przeprowadzili  pogadankę z młodzieżą na temat SKO i funkcjonowania banku zakończoną krótkim quizem z nagrodami.
 
Opiekunki SKO składają serdeczne podziękowania pani Beacie Derus, Aleksandrze Jaworskiej, Jolancie Sarlej, Bogumile Fuczek, Joannie Kołodziej, Magdalenie Armatys za pomoc w przygotowaniu konkursu oraz prace w komisjach.

{gallery}VIsko{/gallery}