Dnia 6 czerwca  2018r. w PSP nr 2 w Brzesku odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Ekonomiczny SKO dla klas szóstych. Głównym celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekonomicznej, „nowego SKO” oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.

Gościem, a zarazem przewodniczącym Komisji Konkursowej był Dyrektor I Oddziału PKO BP w Brzesku Antoni Skurnóg, a jednym z członków pan Krzysztof Zajdel-specjalista do spraw młodego klienta PKO BP w Krakowie. Patronat nad konkursem objął Bank PKO BP, był także sponsorem nagród.
    W konkursie wzięło udział 18 uczniów z 6 szkół gminy Brzesko.
Tym razem rywalizowały  szkolne zespoły trzyosobowe, które  rozwiązywały w grupach otwarte zadania tekstowe o tematyce ekonomicznej oraz odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania quizu ekonomicznego.
Zwycięską drużyną okazała sie reprezentacja naszej szkoły – Julia Strojny kl.6c, Wiktoria Włodarczyk kl.6a oraz Emilia Majdyś kl.6a. 
II miejsce zajęła  reprezentacja PSP w Okocimiu
III miejsce PSP Szczepanów.
Został także rozstrzygnięty międzyszkolny  konkurs plastyczny na „Projekt znaczka pocztowego z logo SKO”
I miejsce zajęła praca uczniów z PSP w Okocimiu,
II miejsce praca  z PSP w Mokrzyskach ,
III miejsce praca z PSP 2  w Brzesku (autorką jest Marianna Gawenda kl.4f)
     Podkreślić należy bardzo wysoki poziom przygotowań uczestników do konkursu przez nauczycieli, podobnie jak  w latach ubiegłych.
Rywalizacja odbyła się w miłej atmosferze. Wymiana wrażeń przez dzieci oraz doświadczeń przez nauczycieli odbyła się przy poczęstunku ufundowanym przez SKO PSP nr 2 w Brzesku.
Każdy z uczestników otrzymał  upominek.
      W oczekiwaniu na wyniki konkursu pan Krzysztof Zajdel przeprowadził  pogadankę z młodzieżą na temat SKO i funkcjonowania banku zakończoną krótkim quizem z nagrodami.
     Opiekunki SKO składają serdeczne podziękowania pani Beacie Derus, Aleksandrze Jaworskiej za zaangażowanie w przygotowanie konkursu oraz prace w komisjach.
     Organizatorzy składają podziękowania Panu Dyrektorowi Banku za  nagrody oraz gratulacje wszystkim uczniom i ich opiekunom.

{gallery}sko2018{/gallery}