W dniu 7 maja w naszej szkole odbyła się VII Spartakiada. Brali w niej udział wszyscy uczniowie klas integracyjnych. Uczestnicy spartakiady, na poszczególnych bazach, wykonywali zadania przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. W czasie całego spotkania panowała miła atmosfera, a wszystkim zawodnikom towarzyszył duch rywalizacji i dobra zabawa. Na zakończenie uczestnicy otrzymali słodkie upominki, a przedstawiciele poszczególnych klas pamiątkowe dyplomy. Nad przebiegiem imprezy czuwał zespół nauczycieli wspomagających.

{gallery}spartakiada{/gallery}