mgr Urszula Białka

dyrektor

przyjmuje w sprawach szkoły:
Poniedziałek: 7.30 – 9.30
Czwartek: 7.30 – 9.30
Piątek: 7.30 – 9.30

mgr Ewa Łupińska-Toroń
wicedyrektor

przyjmuje w sprawach przedszkola i klas 1-3:
Poniedziałek: 13.00 – 15.00
Wtorek: 8.00 – 10.00
Czwartek: 13.00 – 15.00

mgr Maria Stolińska
wicedyrektor

przyjmuje w sprawach szkoły:
Poniedziałek: 12.00 – 14.00
Piątek: 11.00 – 13.00

 

Dyrekcja szkoły przyjmuje strony w wyznaczonych dniach  i godzinach oraz  po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania przez sekretariat tel. 14 686-35-20