mgr Ewa Łupińska-Toroń

p.o.Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolego

 

przyjmuje w sprawach szkoły:
Poniedziałek: 8.00 – 9.00
Wtorek: 8.00 – 9.00
Czwartek: 8.00 – 9.00  

Piątek 8.00-9.00

 

mgr Maria Stolińska
Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

przyjmuje w sprawach szkoły:
Poniedziałek: 12.00 – 14.00
Piątek: 11.00 – 13.00

 

Dyrekcja szkoły przyjmuje strony w wyznaczonych dniach  i godzinach oraz  po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania przez sekretariat tel. 14 686-35-20